Игри

Информация за страница Сушица

      Сушица е име, което се отнася за няколко населени места на територията на страната, като по-известно в сравнение с останалите е това, намиращо се в пределите на Велико Търново. Старопрестолният град има богата и запазена история през вековете, а селото също има традиции, макар и в нетолкова големи мащаби. Общината, която административно отговря за селото, е Стражица. Тя за съжаление не се свързва с радостни поводи в съзнанието на хората – там и до днес сякаш има хора, живеещи във фургони заради голямото земетресение. Азмака и Байнозур са две от местностите в селото, останали популярни и до днес, а веднага след тях по популярност се нареждат Старата Кория и Шейтан дере. Но има още две махали или местности, които пак са част от територията на селото. Техните имена са съответно Юртулука и Чатрък. Родом от селото е един от известните български политици, който е роден през 1918-та година.

      Не се посочва дали е починал, но ако е жив, към днешна дата той трябва да е на повече от един век живот. Иначе роденият в Сушица Иванов е бил член от редиците на единствено управляващата дълго време България БКП. От исторически сведения и различни запазени спомени и документи може да се направят известни обобщения и преглед на събитията в хронологичен ред. Още от епохата на ранния неолит се предполага, че по тези места има наличие на живот. Важно е да се уточни отново, че става дума за селото във великотърновска област, а не за населеното място на територията на област Кюстендил. Първите поселища от неолита се характеризират с откриването на известни количества монети от римски тип. Все пак за доста дълъг период от време именно Римската империя е тази, която диктува правилата и събитията на световната сцена. Керамика пак от този период е открита редом с монените, което идва да подчертае по убедителен начин важността на населеното място като търговски център и важен възел при обмена на различни стоки и култури. То се намирало точно на известния Римски път, който от Дунав преминава директно през най-дългата родна планина – Стара планина и после продължава до Стара Загора.

      Никополис Ад Иструм е името на пътя, с който той е бил известен още по времето на основаването на днешното село Сушица. Аделхайд от Суза е известен по времето на Второто българско царство владетел, който има внук Суза. Именно на него е предадено владението на селото, както и на останалите наследници от рода. Тук вече говорим за епохата на Средните векове, които се оказват важни за страната поради падането ни под византийско робство и последвалото превратно въстание на братята Петър и Асен. Под тяхно давление хората се надигат на бунт и в крайна сметка успяват да изтласкат окончателно византийците от българските земи. Суза донякъде напомня името на селото и това дава повод да се предполага, че то е кръстено на името на владетеля. Пред тогавашната столица на държавата – Търново – владенията на този болярин се оказват първото по рода си предмостие със стратегическа важност, станало причина за ключови битки за надмощие.

eXTReMe Tracker